P.P.H.U. Consal
ul. Sadowa 109 a, 82-300 Elbląg
e-mail: biuro@consal.com.pl
tel./fax +48 552 353 733
tel. mobil +48 605 050 413
Przedstawiciel handlowy i serwis tel. +48 605 050 413
Торговый представитель тел. +48 605 050 413

System Wykrywania i Gaszenia Iskier


Schemat montażowy: system
wykrywania i gaszenia iskier BM 4

Systemy wykrywania i gaszenia iskier zabezpieczają możliwość powstania pożaru i wybuchu filtrów, spowodowane rozprzestrzenianiem się iskier. Rozprzestrzenianie się iskier jest z reguły wywołane pracą maszyn produkcyjnych lub zanieczyszczeniami materiałów. Efektem takiego działania może być przestój maszyn i urządzeń, co w konsekwencji prowadzi do zatrzymania produkcji i strat finansowych dla zakładu. Dlatego zastosowanie systemu monitorującego proces filtrujący od maszyn do filtrów jest konieczny w zakresie występowania iskier, a w przypadku ich wystąpienia automatyczne ich gaszenie przed filtrami różnymi rodzajami środka gaśniczego np. woda,CO2 itp. W tym celu stosujemy systemy wykrywania i gaszenia iskier rożnych firm specjalizujących się w tym zakresie od wielu lat, modernizując systemy w zależności od postępu techniki i potrzeb rynkowych.

więcej informacji: [TB-Polska.pdf]

INFOCITY